nordic holistic care

NIPT Test

Grattis till Graviditeten! 

NIPT (Nn -Invasisive Prenatal Testing) är ett blodprovbaserat screeningtest som är ett säkert och mycket tillförlitligt prenataltest för trisomi 13,18 och 21. Man kan idag även analysera för könskromosomavvikelser som Turner och Klienfelter, deletionssyndrom 22q11.2 och kön.

Testet går inte att utföras om du genomgått transplantationskirurgi, har en känd tumörsjukdom eller om du misstänks ha kromosomrubbning. Nordic Holistic Care samarbetar med Life Genomics genetiskt laboratorium som ligger i Göteborg. Vi innehar IVO tillstånd, behandlings skadeförsäkring samt följer socialstyrelses krav.
Ring oss så berättar vi mer: 0727170067

för oss för du som människa

https://www.youtube.com/watch?v=yMlSxqL2Zec

Varmt välkommen till oss